Mieszkanie dla młodych

Program rozpoczął się 1 stycznia 2014 roku i potrwa przez 5 lat , tj. do końca 2018 roku.

Program Mieszkanie dla Młodych został stworzony z myślą o osobach, które zamierzają kupić swoje pierwsze mieszkanie. Program ten zakłada, że w latach 2014-2018 Państwo udzieli młodym osobom do 35 roku życia pomocy w wysokości 3,5 miliarda złotych łącznie.

 

Aby móc ubiegać się o pomoc z programu Mieszkanie dla Młodych trzeba jednak spełnić następujące warunki. Rodzina czy osoba żyjąca jako singiel nie może przekroczyć 35 lat, w przypadku małżeństw brany jest pod uwagę wiek młodszego małżonka.

 

Program Mieszkanie dla Młodych przeznaczony jest zarówno dla osób samotnych, będących w związkach nieformalnych, jak i małżeństw. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać przyznane także w momencie kupna mieszkania dokonanego dzień przed datą ślubu, a także wtedy, gdy podpisał ją były współmałżonek albo małżonek osoby wychowującej samotnie dziecko. W takim przypadku pomoc udzielana jest osobie niebędącej w związku małżeńskim lub tej samotnie wychowującej dziecko.

 

Ubiegając się o dofinansowanie nie można być także współwłaścicielem ani właścicielem innego mieszkania. Dopłata z programu Mieszkanie dla Młodych przyznawana jest na zakup mieszkania i domu zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Mieszkanie nie może przekraczać 75 metrów kwadratowych, dom natomiast 100 metrów kwadratowych.