Po trwających ponad miesiąc czasu pracach zakończyliśmy budowę fundamentów budynku.
Podczas tego etapu powstały pierwsze pomieszczenia w części piwnicy- miejsce gdzie znajdzie się węzęł cieplny oraz wózkownia- rowerownia. Powstała też pierwsza część szybu windowego. Obecnie koncentrujemy się na wykonaniu ścian nośnych w części parterowej budynku. Do tego celu zastosujemy bloczki silikatowe typu SILKA, które charakteryzują się bardzo dobrym parametrem dźwiękochłonności.